foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


34 357 53 55
Wiejska 2

PUBLICZNA SZKOŁA

PODSTAWOWA W SZEMROWICACH

 

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2020r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.)

 

 

2.Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudzień 2020r. – 31 grudzień 2020 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) oraz § 3ust.1pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. poz. 1603 z późn. zm. )

 

 

3.Ferie zimowe

 

18 styczeń 2021r. –31 styczeń 2021r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) oraz § 3ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. poz. 1603 z późn. zm. )

 

 

4.Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwiecień 2021r. – 6 kwiecień 2021 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. poz. 1603 z późn. zm. )

 

 

5. Egzamin ósmoklasisty

Ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U. z 2017r. poz.2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ( Dz. U. poz. 1512)

 

 

6. Dni wolne od zajęć dydaktycznych;

- 12,13 listopad 2020r.

- 4,5 styczeń 2020r.

- 4 czerwiec 2021r.

Uczestniczymy w akcji
http://pspszemrowice.bipszkola.pl/
BIP


Copyright © 2024 PSP SZEMROWICE  

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kliknij [AKCEPTUJE], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania plików cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Polityka cookies