Świetlica

Do świetlicy szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej

w Szemrowicach uczęszczają

uczniowie dojeżdżających ze wsi: Kocury, Malichów,

Bzionków, Rzędowice, Klekotna oraz  uczniowie

miejscowi z Szemrowic i Warłowa.

 

W ramach zajęć świetlicowych dbamy o wystrój gazetki tematycznej

uaktualniając je w  zależności od obecnej uroczystości.

W  ramach zajęć świetlicowych uczniowie na bieżąco odrabiali prace

domowe, a dzięki wielu grom, zabawom, piosenkom

i prezentacjom multimedialnym rozwijali percepcję

wzrokową, słuchową oraz psychomotoryczną.

Podczas zajęć dzieci wykonywały różnymi technikami

wiele prac plastycznych.