foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


34 357 53 55
Wiejska 2

PUBLICZNA SZKOŁA

PODSTAWOWA W SZEMROWICACH

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach funkcjonuje od 1950 roku. Od tego czasu szkołę ukończyło ponad 1000 absolwentów. W historii szkoły jest wiele pokoleń, które po kolei do niej przychodziły i ją kończyły. Pośród absolwentów szemrowickiej szkoły znajdowali się i nadal znajdują ludzie

mający wpływ na kształt rzeczywistości społecznej, kulturowej i politycznej naszego kraju. Nasi absolwenci, którzy mieszkają w kraju, jak również poza jego granicami,  niejednokrotnie swoja obecnością zaszczycają ważne uroczystości szkolne, biorą udział w wycieczkach, Dniach Otwartych Szkoły.  Współpraca z absolwentami obejmuje wizyty i ich spotkania z uczniami, które maja na celu motywowanie uczniów do uczenia się i rozwijania swoich pasji i uzdolnień. Zdobyte od absolwentów informacje dają możliwość określenia, jak wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów oraz stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji.

  

http://pspszemrowice.bipszkola.pl/
BIP
Uczestniczymy w akcji


Copyright © 2019 PSP SZEMROWICE