foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


34 357 53 55
Wiejska 2

PUBLICZNA SZKOŁA

PODSTAWOWA W SZEMROWICACH

Grupa Aztekium.pl, przy wsparciu Unii Europejskiej i partnerów zewnętrznych, prowadzi prace nad programami wspomagającym edukację w szkołach podstawowych. Jest to szereg programów do nauki języka polskiego, matematyki, również języków obcych.


Pilotażowym produktem jest program wspomagający naukę tabliczki mnożenia:http://Aztekium.pl/Mistrz , który ma za zadanie doskonalić szybkość i sprawność zapamiętywania, jak również nauczać matematyki budując wzajemne relacje z uczniami innych państw Unii Europejskiej.
Dlatego podejmujemy działania mające na celu poinformowanie nauczycieli szkół podstawowych, rodziców oraz uczniów o możliwości nieodpłatnego korzystania z narzędzi do doskonalenia tabliczki mnożenia.

"Zachęcamy do  korzystania z bezpłatnego programu do nauki matematyki, w tym tabliczki mnożenia na stronie http://Aztekium.pl/Mistrz "


http://pspszemrowice.bipszkola.pl/
BIP
Uczestniczymy w akcji


Copyright © 2019 PSP SZEMROWICE