foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


34 357 53 55
Wiejska 2

PUBLICZNA SZKOŁA

PODSTAWOWA W SZEMROWICACH

W kwietniu przedszkolaki z grupy starszej realizowały program pod hasłem: „Czyste powietrze wokół nas” opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny Departamentu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, a poparty przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

Głównymi celami tego programu są:

 

- zwrócenie uwagi na miejsca, w których przedszkolaki mogą być narażone na dym papierosowy oraz jego szkodliwość,

- uzupełnienie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
- pokazanie dzieciom sposobów radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli przy nich palą,

- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

 

 

Dzieci od 24 do 28 kwietnia miały okazję zaznajomić się z następującymi tematami zajęć:
- CO I DLACZEGO DYMI? - obserwacja w otoczeniu

 

 

 

- JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?

 

 

 

- CO SIĘ DZIEJE, KIEDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?

 

 

 

- JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

 

 

 


W wyniku tych zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy jest się narażonym na wdychanie dymu z papierosa.

 

 

 

Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych

 

 

 


Na zakończenie programu dzieci otrzymały przygotowane przez wychowawczynię dyplomy za aktywne uczestnictwo w programie oraz nagrody zasponsorowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnie.

http://pspszemrowice.bipszkola.pl/
BIP
Uczestniczymy w akcji


Copyright © 2018 PSP SZEMROWICE